Thứ tư, 18/3/2015, 0:0
Lượt đọc: 559

GIAO AN NGHE THPT - KHOI 11

HỌC SINH MÔN NGHỀ TIN HỌC KHỐI 11 THAM KHẢO THÊM

Học sinh lớp 11B1, B4, B5 tham khảo thêm tài liệu tại đây, Thầy upload thêm bài tập các em có thể làm ở nhà trước, phần nào không được có thể vào trường hỏi thêm.
Tác giả: Phạm Văn Thanh

Viết bình luận

163