CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
360E Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM