360E Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM
 
Địa chỉ: 360E Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM
ĐT: 028.3.9802.865 (P.PHT) - 028.6680.9925 (P.Giám thị) - P,Học vụ: 028.6654.5019