CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ năm, 30/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 328

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CĂN CỨ

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Tác giả: Admin

87