CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ ba, 6/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 294

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016-2017

I - KIỂM TRA TẠI LỚP:

Các môn Giáo dục công dân (K10, 11); Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng cả 3 khối.

Thời gian: Từ 05/12 đến 14/12/2016.

II – KIỂM TRA TẬP TRUNG:

Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh ở cả 3 khối, GDCD (khối 12). (Các môn trắc nghiệm khối 12: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa, GDCD; Tự luận: môn Văn)

Thờigian: Từ 16/12 đến 23/12/2016

Tất cả các lớp kiểm tra theo lịch như sau:

NGÀY KIỂM TRA

BUỔI

CA

KHỐI LỚP - MÔN

Giờ GV, HS có mặt

10

11

12

Thứ 2, 3, 4

12-13-14

tháng 12/2016

Sáng

 

Học bình thường (Sáng + chiều).

 

Chiều

 

Thứ 5

15/12/2016

 

 

Học sinh tự ôn tập

Thứ 6

16/12/2016

Sáng

 

SỬ – 45 phút

SINH – 45 phút

 

 

 

Học sinh tự ôn tập

07 giờ 00

Chiều

 

 

– 45 phút

VĂN – 90 phút

13 giờ 15

Thứ 7

17/12/2016

Sáng

 

 

 

ĐỊA – 50 phút

VĂN – 120 phút

07 giờ 00

Thứ 2

19/12/2016

Sáng

 

VĂN – 90 phút

HÓA – 45 phút

 

 

 

07 giờ 00

Chiều

 

 

ĐA – 45 phút

TOÁN – 90 phút

 

13 giờ 15

Thứ 3

20/12/2016

Sáng

 

 

 

SỬ – 50 phút

TOÁN – 90 phút

07 giờ 00

Thứ 4

21/12/2016

Sáng

 

– 45 phút

ĐỊA – 45 phút

 

 

 

 

07 giờ 00

Chiều

 

 

HÓA – 45 phút

SINH – 45 phút

 

13 giờ 15

Thứ 5 – 22/12

Sáng

 

 

 

ANH – 60 phút

HÓA – 50 phút

GDCD – 50 phút

07 giờ 00

Chiều

 

TOÁN – 90 phút

ANH – 60 phút

 

 

13 giờ 15

Thứ 6

23/12/2016

Sáng

 

 

ANH – 60 phút

S – 45 phút

 

07 giờ 00

Chiều

 

 

 

– 50 phút

SINH – 50 phút

13 giờ 15

LƯU Ý:

  • Giáo viên, HSinh:        · Có mặt đúng giờ.      · Trang phục đúng qui định .

·  Thực hiện nội qui coi thi, nội qui thi, khi rời khỏi phòng thi học sinh phải thu dọn giấy nháp, giấy dư bỏ vào thùng rác.

Tin cùng chuyên mục

87