CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 220

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2 HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2 HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019 Giáo viên: TRANG, S.PƯƠNG, LINH, P,YẾN Môn: HÓA Khối lớp: 10

Tuần lễ thứ

Từ ngày-

đến ngày

Số tiết

Tiết

theo

KH

Nội dung dạy học

Ghi chú

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

1

20/8/2018 – 25/8/18

2

 

-Bài tập: Tổng số hạt

-Bài tập: Tổng số hạt

 

2

27/08-01/09

2

 

-Bài tập: Tổng số hạt

-Bài tập: đồng vị

 

3

03/08–08/09

1

 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

-Bài tập: đồng vị

Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9

Học thứ 5,6,7

4

10/09 –15/09

2

 

-Bài tập: viết cấu hình

-Bài tập: viết cấu hình

 

 

 

5

17/09 –22/09

2

 

-Bài tập: xác định vị trí nguyên tố trong BTH

-Bài tập: xác định vị trí nguyên tố trong BTH

 

6

24/09 –29/09

2

 

-Bài tập: Xác dịnh 2 nguyên tố liên tiếp trong CK, N

-Bài tập: Viết cấu hình theo mô tả

 

7

01/10 –06/10

2

 

 

 

 

 

-Bài tập: Tìm tên kim loại

-Bài tập: Tìm tên kim loại

 

8

08/10–13/10

2

 

-Bài tập: Tìm 2 KL nhóm IA, IIA liên tiếp

-Bài tập: viết qt hình thanh lk ion

 

9

15/10–20/10

2

 

-Bài tập: ôn tập các dạng thi giữa HK

-Bài tập: ôn tập các dạng thi giữa HK

 

 

10

22/10–27/10

2

 

-Bài tập: Tìm R

-Bài tập: Tìm R

 

Kiểm tra giữa HK1

11

29/10–03/11

2

 

-Bài tập: viết qt hình thanh lk ion

-Bài tập: viết CT e, CTC

Báo điểm giữa HK1

12

05/11–10/11

2

 

-Bài tập: viết CT e, CTCT

-Bài tập: viết CT e, CTCT

 

13

12/11–17/11

2

 

-Bài tập: Xác định số oxi hóa

-Bài tập: Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

 

14

19/11–24/11

2

 

-Bài tập: Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

-Bài tập: Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

 

Thứ 2 - Lễ 20/11

15

26/11–01/12

2

 

-Bài tập: Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

-Bài tập: Ôn viết qt hình thanh lk ion

 

16

03/12–08/12

2

 

-Bài tập: Ôn viết CT e, CTCT

-Bài tập: Ôn dạng tìm R

 

17

10/12–15/12

2

 

-Bài tập: Ôn dạng tìm tên kim loại

-Bài tập: Ôn cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

 

18

17/12–22/12

2

 

- Bài tập: So sánh tính kim loại, phi kim

- Bài tập: So sánh tính kim loại, phi kim

 

 

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

19

24/12–29/12

 

 

 

3 khối Ktra HK1

Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

 

 

 

31/12–05/01

 

 

Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019

 

01

07/01-12/01

 

 

Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2

 


Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87