CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 280

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Thực hành, thí nghiệm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Thực hành, thí nghiệm HỌC KỲ: I, II . NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: HÓA KHỐI: 11

 

 

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Ghi chú

(tại lớp, tại P.TH)

 

3

11

TN: Giấy pH + HCl; NaOH

tại lớp

 

4

11

TN: BaCl2 + Na2SO4; Na2CO3 + HCl

tại lớp

 

6

11

TN: HCl + NH3

tại lớp

 

14

11

Bài thực hành số 1

tại P.TH (19/11 --> 24/11)

 

3

11

TN: điều chế C2H4 từ C2H5OH

TN: C2H4 + Br2; KMnO4

tại lớp

 

6

11

TN: điều chế C2H2 từ CaC2

TN: C2H2 + Br2; KMnO4

tại lớp

 

10

11

TN: Na + C2H5OH;

TN: C3H5(OH)3 + Cu(OH)2

tại lớp

 

12

11

TN: HCHO + AgNO3

tại lớp

 

13

11

TN: CH3COOH + CaCO3

tại lớp

 

14

11

Bài thực hành số 2

tại P.TH (22/4 --> 27/4)

Tác giả: TVT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87