CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 303

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Thực hành, thí nghiệm 12

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Thực hành, thí nghiệm HỌC KỲ: I, II . NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: HÓA KHỐI: 12

 

 

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Ghi chú

(tại lớp, tại P.TH)

 

5

12

TN: Gluco + AgNO3; Cu(OH)2

tại lớp

 

6

12

TN: thủy phân saccaro

TN: tinh bột + I2

tại lớp

 

13

12

Bài thực hành số 1

tại P.TH (12/11 --> 17/11)

 

4

12

TN: Na+ H2O

tại lớp

 

6

12

TN: Al + NaOH; AlCl3 + NaOH dư

tại lớp

 

8

12

TN: Fe+ HNO3

tại lớp

 

9

12

TN: FeCl3 + NaOH; FeCl2 + NaOH

tại lớp

 

11

12

TN: K2Cr2O7 + NaOH; K2CrO4 + HCl

tại lớp

 

12

12

Bài thực hành số 2

tại P.TH (8/4 --> 13/4)


Tác giả: TVT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87