CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 134

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: HÓA KHỐI: 10, 11, 12

TUẦN

BÀI HỌC

ĐDDH

Ghi chú

 

Khối

 

 

5

10

Bảng tuần hoàn các NTHH

 

6

10

Bảng tuần hoàn các NTHH

 

7

10

Bảng tuần hoàn các NTHH

 

8

10

Bảng tuần hoàn các NTHH

 

14

11

Sử dụng mô hình phân tử hữu cơ

 

Tác giả: TVT

Tin cùng chuyên mục

87