CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chủ nhật, 25/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 266

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019 Giáo viên: Hồ Thanh Xuân – Trần Thị Tân Môn: Sinh học Khối lớp: 10

Tuần lễ thứ

Từ ngày-

đến ngày

Số tiết

Tiết

theo

KH

Nội dung dạy học

Ghi chú

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

1

20/8/2018 – 25/8/18

1

1

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Tăng thêm 1 tiết cho bài này, đặc biệt tăng thời gian nhiều mục II.Đặc điểm chung của các cấp tổ cho chức sống

2

27/08-01/09

1

2

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống (tt)

3

03/08–08/09

1

3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

 

Bài 2: Các giới sinh vật

Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9

Học thứ 5,6,7

II. Đặc điểm chính của mỗi giới – Hướng dẫn HS nghiên cứu

4

10/09 –15/09

1

4

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

2. Vai trò của nước đối với tế bào – Hướng dẫn HS nghiên cứu

5

17/09 –22/09

1

5

 

Bài 4: Cacbohydrat và lipit

 

Hình 4.1 Không giải thích chi tiết

II. Lipit – Hướng dẫn HS nghiên cứu.

6

24/09 –29/09

1

6

Bài 5: Protêin

(Kiểm Tra 15P)

Mục I. Cấu trúc của protêin Chỉ dạy sơ lược

7

01/10 –06/10

 

1

 

 

7

 

Bài 6: AxitNuclêic

2. Chức năng của ARN – Hướng dẫn HS nghiên cứu

8

08/10–13/10

1

8

Bài 7: Tế bào nhân sơ

  1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi – Hướng dẫn HS nghiên cứu

9

15/10–20/10

1

9

Bài 8: Tế bào nhân thực

 

II. Lưới nội chất, III. Riboxom, IV. Bộ máy Gongi – Hướng dẫn HS nghiên cứu

- Đối với các bộ phận, các bào quan của tế bào, chủ yếu phân tích chức năng sống, không đi quá sâu vào phân tích các chi tiết cấu trúc.

10

22/10–27/10

1

10

Bài 9-10: Tế bào nhân thực (tt)

Kiểm tra giữa HK1

VII. Một số bào quan khác – Hướng dẫn HS nghiên cứu

- Mục VIII. Khung xương tế bào Không dạy

11

29/10–03/11

1

11

Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Báo điểm giữa HK1

III. Nhập bào, xuất bào – Hướng dẫn HS nghiên cứu

12

05/11–10/11

1

12

Bài 12: Thực hành: Co và phản co nguyên sinh

Bài tập

Thực hiện tại phòng thí nghiệm

13

12/11–17/11

1

13

Kiểm tra 1 tiết

 

14

19/11–24/11

1

14

 

Trả và sửa bài kiểm tra

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

 

Thứ 2 - Lễ 20/11

II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất – Hướng dẫn HS nghiên cứu

15

26/11–01/12

1

15

Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.

Chỉ thực hiện thí nghiện với enzim catalaza

16

03/12–08/12

1

16

Bài 16: Hô hấp tế bào

Hình vẽ 16.2 và 16.3 Không dạy

17

10/12–15/12

1

17

Bài 17: Quang hợp

Ôn tập

Hình 17.2 Không dạy H17.2, học sinh chỉ cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế

18

17/12–22/12

 

 

 

 

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

19

24/12–29/12

 

 

 

3 khối Ktra HK1

Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK

 

 

31/12–05/01

 

 

Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019

 

01

07/01-12/01

 

 

Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2

 


86