CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 247

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019 Giáo viên: TRANG, S.PHƯƠNG, CÔNG, K.YẾN, V.PHƯỢNG Môn: HÓA Khối lớp: 12 (chỉ gồm số tiết theo quy định, KH buổi 2 riêng)

Tuần lễ thứ

Từ ngày-

đến ngày

Số tiết

Tiết

theo

KH

Nội dung dạy học

Ghi chú

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

1

20/8/2018 – 25/8/18

2

 

1

2

 

- Ôn tập ancol

- Ôn tập andehit, axit cacboxylic

 

 

2

27/08-01/09

2

3

4

- Este (1)

- Este (2)

 

3

03/08–08/09

1

 

 

5

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

- Lipit

 

Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9

Học thứ 5,6,7

4

10/09 –15/09

2

6

7

- Luyện tập: chương 1+ kiểm tra 15’

- Glucozơ (1)

 

 

+ kiểm tra 15’

 

5

17/09 –22/09

2

8

9

- Glucozơ (2)

- Saccarozo, tinh bột, xenlulozo (1)

 

- Sử dụng thí nghiệm: gluco+AgNO3/NH3, gluco+Cu(OH)2

6

24/09 –29/09

2

 

10

11

- Saccarozo, tinh bột, xenlulozo (2)

- Luyện tập: chương 2 + kiểm tra 15’

 

- Sử dụng thí nghiệm: thủy phân saccaro, tinh bột+I2
+ kiểm tra 15’

7

01/10 –06/10

 

2

 

12

13

 

 

- Amin (1)

- Amin (2)

 

8

08/10–13/10

2

14

15

- Amino axit (1)

- Amino axit (2)

 

9

15/10–20/10

2

16

17

- Peptit và protein

- Luyện tập: chương 3

 

 

10

22/10–27/10

2

18

19

- Kiểm tra 1 tiết -lần 1

- Đại cương về polime (1)

 

 

Kiểm tra giữa HK1

11

29/10–03/11

2

20

21

- Đại cương về polime (2)

- Vật liệu polime (1)

Báo điểm giữa HK1

12

05/11–10/11

2

22

23

- Vật liệu polime (2)

- Luyện tập: chương 4

 

 

13

12/11–17/11

2

24

25

- Bài thực hành số 1

- Vị trí và cấu tạo của kim loại

- Thực hành tại Phòng Thí Nghiệm

14

19/11–24/11

2

26

27

- Tính chất của kim loại, dãy điện hóa (1)

- Tính chất của kim loại, dãy điện hóa (2)

 

Thứ 2 - Lễ 20/11

15

26/11–01/12

2

28

29

- Kiểm tra 1 tiết -lần 2

- Bài tập: chương 3

- Kiểm tra 1 tiết

16

03/12–08/12

2

30

31

 

- Bài tập: chương 4

- Bài tập: chương 5

 

17

10/12–15/12

2

 

32

33

 

- Ôn tập HK 1

- Ôn tập HK 1

 

18

17/12–22/12

2

 

 

 

 

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

19

24/12–29/12

 

 

 

3 khối Ktra HK1

Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

 

 

 

31/12–05/01

 

 

Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019

 

01

07/01-12/01

 

 

Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2

 


Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86