CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 203

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019 Giáo viên: K.YẾN, V.PHƯỢNG, CÔNG, LINH, P.YẾN, Môn: HÓA Khối lớp: 11 (chỉ gồm số tiết theo quy định, KH buổi 2 riêng)

Tuần lễ thứ

Từ ngày-

đến ngày

Số tiết

Tiết

theo

KH

Nội dung dạy học

Ghi chú

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

1

20/8/2018 – 25/8/18

2

1

2

- Ôn tính chất hóa học của H2SO4

- Ôn cân bằng phản ứng oxi hóa khử

 

2

27/08-01/09

2

3

4

- Axit, bazơ, muối

- Sự điện li

 

3

03/08–08/09

1

 

5

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

- Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit, bazơ

 

Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9

Học thứ 5,6,7

- Sử dụng thí nghiệm: giấy pH, HCl, NaOH

4

10/09 –15/09

2

 

6

7

- Phản ứng trao đổi ion (1)

- Phản ứng trao đổi ion (2)

 

- Sử dụng thí nghiệm: BaCl2+Na2SO4, Na2CO3+HCl

5

17/09 –22/09

2

8

9

- Luyện tập: chương 1 + kiểm tra 15’

- Nitơ

 

+ kiểm tra 15’

6

24/09 –29/09

2

10

11

- Amoniac, muối amoni

- Axit nitric, muối nitrat (1)

 

- Sử dụng thí nghiệm: HCl+NH3

7

01/10 –06/10

2

 

 

12

13

 

 

- Axit nitric, muối nitrat (2)

- Luyện tập + kiểm tra 15’

 

 

+ kiểm tra 15’

8

08/10–13/10

2

14

15

- Photpho

- Axit photphoric, muối photphat

 

9

15/10–20/10

2

16

17

- Phân bón hóa học

- Luyện tập: chương 2

 

 

10

22/10–27/10

2

 

18

19

 

- Kiểm tra 1 tiết - lần 1

- Cacbon

Kiểm tra giữa HK1

11

29/10–03/11

2

20

21

- Hợp chất của cacbon

- Silic và hợp chất của silic

 

Báo điểm giữa HK1

12

05/11–10/11

2

22

23

- Luyện tập: chương 3

- Mở đầu về hóa học hữu cơ

 

13

12/11–17/11

2

24

25

- Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (1)

- Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (2)

 

14

19/11–24/11

2

26

27

- Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

- Bài thực hành số 1

 

Thứ 2 - Lễ 20/11

- Sử dụng mô hình phân tử hữu cơ

- Thực hành tại Phòng Thí Nghiệm

 

15

26/11–01/12

2

28

29

- Kiểm tra 1 tiết - lần 2

- Bài tập chương 1

- Kiểm tra 1 tiết

16

03/12–08/12

2

 

30

31

 

- Bài tập chương 2

- Bài tập chương 3

 

17

10/12–15/12

2

32

33

- Ôn tập HK 1

- Ôn tập HK 1

 

 

 

18

17/12–22/12

 

 

 

 

 

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

19

24/12–29/12

 

 

 

3 khối Ktra HK1

Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

 

 

 

31/12–05/01

 

 

Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019

 

01

07/01-12/01

 

 

Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2

 


Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86