CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 328

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019

Giáo viên: TRANG, S.PHƯƠNG, LINH, P.YẾN,

Môn:  HÓA   Khối lớp: 10

(chỉ gồm số tiết theo quy định, KH buổi 2 riêng)

Tuần lễ thứ

Từ ngày-

đến ngày

Số tiết

Tiết

theo

KH

Nội dung dạy học

Ghi chú

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

1

20/8/2018 – 25/8/18

2

1

2

- Thành phần nguyên tử

- Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị (1)

 

2

27/08-01/09

2

3

4

- Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị (2)

- Cấu tạo vỏ nguyên tử

 

3

03/08–08/09

1

 

 

5

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

- Cấu hình electron của nguyên tử (1)

Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9

Học thứ 5,6,7

4

10/09 –15/09

2

6

7

- Cấu hình electron của nguyên tử (2)

- Luyện tập: chương 1 + kiểm tra 15’

 

+ kiểm tra 15’

 

 

 

5

17/09 –22/09

2

8

9

- Bảng tuần hòan các NTHH (1)

- Bảng tuần hòan các NTHH (2)

 

- Sử dụng bảng tuần hoàn

6

24/09 –29/09

2

10

 

11

- Sự biến đổi tùân hoàn cấu hình electron nguyên tử của các NTHH (1)

- Sự biến đổi tùân hoàn cấu hình electron nguyên tử của các NTHH (2)

- Sử dụng bảng tuần hoàn

7

01/10 –06/10

 

2

 

12

 

13

 

 

- Sự biến đổi tùân hoàn tính chất các NTHH, định luật tuần hoàn (1)

- Sự biến đổi tùân hoàn tính chất các NTHH, định luật tuần hoàn (2)

- Sử dụng bảng tuần hoàn

8

08/10–13/10

2

14

15

- Ý nghiã của BTH các NTHH

- Bài tập: sự biến đổi tuần hoàn tính chất NTHH

- Sử dụng bảng tuần hoàn

9

15/10–20/10

2

16

17

- Luyện tập: chương 2

- Liên kết ion

 

 

10

22/10–27/10

2

18

19

- Liên kết cộng hóa trị (1)

- Kiểm tra 1 tiết - lần 1

 

Kiểm tra giữa HK1

11

29/10–03/11

2

20

21

- Liên kết cộng hóa trị (2)

- Hóa trị và số oxi hóa

Báo điểm giữa HK1

12

05/11–10/11

2

22

23

- Bài tập liên kết

- Luyện tập: chương 3

 

13

12/11–17/11

2

24

25

- Kiểm tra 1 tiết - lần 2

- Phản ứng oxi hóa khử (1)

 

- Kiểm tra 1 tiết

 

14

19/11–24/11

2

26

27

- Phản ứng oxi hóa khử (2)

- Bài tập: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Thứ 2 - Lễ 20/11

15

26/11–01/12

2

28

 

29

- Bài tập: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

- Luyện tập: chương 4 + kiểm tra 15’

+ kiểm tra 15’

 

16

03/12–08/12

2

30

31

- Bài tập chương 4

- Bài tập chương 3

 

17

10/12–15/12

2

32

33

- Ôn tập HK 1

- Ôn tập HK 1

 

18

17/12–22/12

 

 

 

 

 

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

19

24/12–29/12

 

 

 

3 khối Ktra HK1

Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

 

 

 

31/12–05/01

 

 

Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019

 

01

07/01-12/01

 

 

Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2

 


Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87