CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chủ nhật, 25/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 420

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 


Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

 

 

Tháng 8/2018

- Thống nhất lại nội dung GD khối 10, 11

- Phân công giảng dạy cho GV

Cả tổ

 

 

Tháng 9/2018

- Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9

- Thống nhất và làm lại PPCT

- Dạy theo thời khoá biểu

- Khai giảng năm học.

- Thống kê dự trù thiết bị, đồ dùng phục vụ thí nghiệm năm 2017-2018.

- Hoàn thành kế hoạch năm học tổ.

Cả tổ

 

Cả tổ

Cả tổ

C. Xuân

Cả tổ

C. Bích

C.Xuân

 

 

Tháng 10/2018

- Dạy và học theo TKB.

- Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ

- Phân công sắp xếp và thống kê lại lại phòng tranh.

 

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Tháng 11/2018

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng chào mừng ngày 20/11

- Tham gia các HĐ của Công đoàn ngành tổ chức

- Tham dự lễ 20/11

Cả tổ

C.Bích

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Tháng 12/2018

- Dạy và học theo TKB;

- Chuẩn bị ôn tập thi HKI

- Ra đề thi HKI

- Ôn tập, coi thi, chấm thi

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Tháng 01/2019

- Lên kế hoạch ngoại khóa

- Dạy và học theo TKB

- Xét thi đua HKI

- Sơ kết HKI

- Họp tổ rút kinh nghiệm dạy học kì 1

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Tháng 02/2019

- Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Tổ chức ngoại khóa dưới sân cờ

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

 

 

Tháng 3/2019

- Dạy và học theo TKB;

- Thao giảng chào mừng 8/3

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;

Cả tổ

C.Xuân

Tổ trưởng

 

 

Tháng 4/2019

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, lên kế hoạch ôn tập nếu bộ môn có học sinh thi TN

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn HK II

- Chuẩn bị ôn tập thi HKII

- Ra đề thi HKII

- Ôn tập, coi thi, chấm thi

GV dạy 12

 

Tổ trưởng

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

 

 

Tháng 5/2019

- Dạy và học theo TKB;

- Xét thi đua HKII

- Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

- Tổng kết năm học.

Cả tổ

Tổ - trường

Cả tổ

 

 

Tháng 6/2019

- Coi thi TS 10

- Triển khai công tác hè

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

(có thể thay đổi sao cho phù hợp đặc điểm bộ môn)


Tác giả: TVT

Viết bình luận

86