CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 224

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG


Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Tháng
8-9/2017

- Lên kế hoạch giảng dạy

- Làm kế hoạch tổ chuyên môn cho năm học

- Phân công giảng dạy

- Họp chuyên môn ở sở

- Làm tài liệu bài tập chung cho tổ

- Thao giảng tháng 9:

-TTCM

-TTCM

-TTCM

-TTCM

- Cả tổ

- Cô Linh

Tháng
10/2017

- Thống nhất nội dung thi giữa học kì 1

- Tổ chức chấm thi giữa học kì 1 và báo điểm tháng 10 cho HS

- Thao giảng tháng 10:

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- thầy V.Phượng

Tháng
11/2017

- Tham gia các hoạt động thao giảng chào mừng ngày 20/11

- Tham gia các hoạt động thể thao chào mừng ngày 20/11

- Thao giảng tháng 11

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- Cô Trang

Tháng
12/2017

- Làm kế hoạch giảng dạy HK2

- Thống nhất nội dung thi học kì 1

- Tổ chức chấm thi học kì 1 và báo điểm HK1 cho HS

- Làm điểm và sổ sách HK1

- TTCM

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- Cả tổ

Tháng
1/2018

- Họp chuyên môn ở sở

- Làm báo cáo HK1

- Phụ đạo HS yếu

 

- Bồi dưỡng HS giỏi

 

- Thao giảng tháng 1:

- TTCM

- TTCM

- Trang, Linh, V.Phượng

- S.Phương, Công, K.Yến

- Cô P.Yến

Tháng
2/2018

- Thống nhất nội dung thi giữa học kì 2

- Tổ chức chấm thi giữa học kì 2 và báo điểm tháng 2 cho HS

- Phụ đạo HS yếu

 

- Bồi dưỡng HS giỏi

 

- Thao giảng tháng 2:

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- Trang, Linh, V.Phượng

- S.Phương, Công, K.Yến

- cô K.Yến

Tháng
3/2018

- Tham gia các hoạt động thao giảng chào mừng ngày 8/3

- Tham gia các hoạt động thể thao chào mừng ngày 26/3

 

- Phụ đạo HS yếu

 

- Bồi dưỡng HS giỏi

 

- Thao giảng tháng 3:

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

 

- Trang, Linh, V.Phượng

- S.Phương, Công, K.Yến

- Thầy Công

Tháng
4/2018

- Phụ đạo HS yếu

 

- Thao giảng tháng 4:

- Trang, Linh, V.Phượng

-Thầy S.Phương

Tháng
5/2018

- Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

- Làm báo cáo học kì 2

- Thống nhất nội dung thi học kì 2

- Tổ chức chấm thi học kì 2 và báo điểm HK2 cho HS

- Tiến hành ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

- Làm điểm và sổ sách HK2

- TTCM

- TTCM

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- GV dạy khối 12

- Cả tổ

Tháng
6-8/2018

- Tiến hành ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

 

- Tiến hành ôn thi lại cho HS khối 10, 11

- GV dạy khối 12

- Cô Trang, cô Linh


Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87