CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 142

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

Thời gian

Tên chuyên đề

Người thực hiện

Khối

Nội dung

công việc

Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)

Ghi chú

Tháng 10

Chuyên đề 1: Dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

Thầy Văn Phượng

 

 

 

 

Tháng 11

Chuyên đề 1: Dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

Cô Trang

 

 

 

 

Tháng 4

Chuyên đề 3: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học

Thầy Sỹ Phương

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục

87