CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 108

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: lao động tiên tiến

2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đăng ký

danh hiệu thi đua

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tuyết Trang

Tổ trưởng

LĐTT

 

2

Trần Thị Phương Yến

 

LĐTT

 

3

Huỳnh Thị Kim Yến

 

LĐTT

 

4

Cao Nguyễn Ngọc Linh

 

LĐTT

 

5

Trương Văn Công

 

LĐTT

 

6

Nguyễn Văn Phượng

 

LĐTT

 

7

Mai Sỹ Phương

 

LĐTT

 


Tác giả: TVT

Tin cùng chuyên mục

87