CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 241

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Lao động tiên tiến

2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đăng ký

danh hiệu thi đua

Ghi chú

1

Lê Trần Thảo Trang

Tổ trưởng

LĐTT

 

2

Hoàng Ngọc Thùy Linh

PTTCM

LĐTT

 

3

Nghiêm Minh Uyên

 

LĐTT, CSTĐ cơ sở

 

4

Phạm Hoàng Giang

 

LĐTT

 

5

Triệu Nhã Quyên

 

LĐTT

 

6

Lê Ngọc Thế Quỳnh

 

LĐTT

 

7

Trần Trường Xuân

 

LĐTT

 

8

Nguyễn Thị Xuân

 

LĐTT

 

 

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

 

STT

Giáo viên thao giảng

Thời gian

Ghi chú

1

Nghiêm Minh Uyên

HKI

 

2

Lê Ngọc Thế Quỳnh

HKII

 

 

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

 

Thời gian

Tên chuyên đề

Người thực hiện

Khối

Nội dung

công việc

Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)

Ghi chú

Tháng 4

Chuyên đề 2: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học

Nghiêm Minh Uyên

11

- Biên soạn Bài Mắt

- Học sinh tìm hiểu về cấu tạo mắt.

- Học sinh tìm hiểu về dinh dưỡng cho mắt, cánh phòng bệnh khúc xạ ở mắt.

Toán – Vận dụng kiến thức hình học về tam giác đồng dạng để giải thích cách khắc phục các tật về mắt.

Sinh học, công nghệ – Vận dụng các kiến thức về cấu tạo mắt và kiến thức dinh dưỡng để phòng, chống các tật của mắt.

 

Tháng 10

Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

Phạm Hoàng Giang

10

Học sinh vận dụng kiến thức cộng vectơ đã học ở bộ môn Toán và hình thành kiến thức về tổng hợp và phân tích lực trong môn Vật lý

Toán: công thức cộng vectơ

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 


Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Tháng 8/2018

- Lên kế hoạch giảng dạy

- Học bồi dưỡng chuyên môn

- Làm kế hoạch tổ chuyên môn cho năm học

- Phân công giảng dạy

- Làm tài liệu bài tập chung cho tổ

TTCM

TTCM

TTCM

TTCM

Giang, Quỳnh Uyên, Linh, Trang, Quyên

Tháng 9/2018

- Tham gia hoạt động tổ chức lễ Khai giảng.

- Họp chuyên môn ở sở

- Họp tổ thống nhất một số nội dung quan trọng giảng dạy trong tháng và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

Cả tổ

TTCM

Cả tổ

 

Tháng 10/2018

- Thống nhất nội dung thi giữa học kì 1

- Tổ chức chấm thi giữa học kì 1 và báo điểm tháng 10 cho HS

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Tháng 11/2018

- Tham gia các hoạt động thao giảng chào mừng ngày 20/11

- Tham gia các hoạt động thể thao chào mừng ngày 20/11

Linh, Uyên

 

Cả tổ

Tháng 12/2018

- Làm kế hoạch giảng dạy HK2

- Thống nhất nội dung thi học kì 1

- Tổ chức chấm thi học kì 1 và báo điểm HK1 cho HS

- Làm điểm và sổ sách HK1

TTCM

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Tháng 01/2019

- Họp chuyên môn ở sở

- Làm báo cáo HK1

- Phụ đạo HS yếu

- Bồi dưỡng HS giỏi

TTCM

TTCM

Cả tổ

Giang, Uyên, Trang

Tháng 02/2019

- Thống nhất nội dung thi giữa học kì 2

- Tổ chức chấm thi giữa học kì 2 và báo điểm tháng 2 cho HS

- Phụ đạo HS yếu

- Bồi dưỡng HS giỏi

 

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

Giang, Uyên, Trang

 

Tháng 3/2019

- Tham gia các hoạt động thao giảng chào mừng ngày 8/3

- Tham gia các hoạt động thể thao chào mừng ngày 26/3

- Phụ đạo HS yếu

- Bồi dưỡng HS giỏi

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

Giang, Uyên, Trang

Tháng 4/2019

- Phụ đạo HS yếu

- Bồi dưỡng hsg, tham dự kỳ thi Olympic tháng 04.

 

 

- Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

Cả tổ

Giang, Uyên, Trang

Cả tổ

Tháng 5/2019

- Làm báo cáo học kì 2

- Thống nhất nội dung thi học kì 2

- Tổ chức chấm thi học kì 2 và báo điểm HK2 cho HS

- Tiến hành ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

- Làm điểm và sổ sách HK2

TTCM

Cả tổ

Cả tổ

GV khối 12

Cả tổ

Tháng 6/2019

- Tiến hành ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

- Tiến hành ôn thi lại cho HS khối 10, 11

GV khối 12

Theo phân công.


Tác giả: TVT

86