CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ ba, 7/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 249

Tình hình đội ngũ Tổ Tin học, năm học 2019 - 2020

 

- Tổ có 05 người (05 nam)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

 Ghi chú

1

ĐẶNG ANH HÀO

CỬ NHÂN

x

Tin học

 TTCM

2

TĂNG ĐỨC TUẤN

CỬ NHÂN

x

Tin học

 TPCM-TTCĐ

3

PHẠM VĂN THANH

CỬ NHÂN

x

Tin học

 

4

TRẦN ĐÌNH NAM

CỬ NHÂN

x

Tin học

 

5

NGÔ QUỐC ĐẠT

CỬ NHÂN

x

Tin học

 
Tác giả: TVT

87