CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ năm, 30/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 260

Tình hình đội ngũ Tổ Địa lý năm học 2018 - 2019

- Tổ có 04 giáo viên. (trong đó: 0 nam, 4 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

Ghi chú

1

Trần Thị Minh Huyền

Cử nhân

x

Địa lý

TTCM

2

Nguyễn Thị Mai Hương

Thạc sĩ

x

Địa lý

 

3

Đặng Thi Mai Hương

Cử nhân

x

Địa lý

 

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Cử nhân

x

Địa lý

 

Tác giả: TVT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86