CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 19/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 704

Tình hình đội ngũ năm học 2019 – 2020

Tình hình đội ngũ năm học 2019 – 2020

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

1

Lê Trần Thảo Trang

Sau đại học

Trên chuẩn

Vật lý

2

Hoàng Ngọc Thùy Linh

Đại học

Đạt chuẩn

Vật lý

3

Nghiêm Minh Uyên

Sau đại học

Trên chuẩn

Vật lý

4

Nguyễn Thị Xuân

Sau đại học

Trên chuẩn

Vật lý

5

Phạm Hoàng Giang

Đại học

Đạt chuẩn

Vật lý

6

Trần Trường Xuân

Đại học

Đạt chuẩn

Vật lý

7

Triệu Nhã Quyên

Đại học

Đạt chuẩn

Vật lý

8

Lê Ngọc Thế Quỳnh

Đại học

Đạt chuẩn

Vật lý

Tác giả: TVT

Tin cùng chuyên mục

86