CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ năm, 8/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 888

Tình hình đội ngũ năm học 2019 - 2020

Tình hình đội ngũ năm học 2019 - 2020

- Tổ có 10 giáo viên và 01 P.HT (trong đó: 05 nam, 06 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

1

Nguyễn Thị Nhân

Đại học

X

Toán

2

Vũ Hoàng Đệ

Đại học

X

Toán

3

Nguyễn Văn Hùng

Đại học

X

Toán

4

Hồ Thị Thanh Thủy

Đại học

X

Toán

5

Nguyễn Thị Thúy Mùi

Đại học

X

Toán

6

Huỳnh Thị Diệu

Đại học

X

Toán

7

Chiêm Khổng Minh

Đại học

X

Toán

8

Lê Đại Phước

Thạc sĩ

X

Toán

9

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Đại học

X

Toán

 10  Nguyễn Thị Kim Thoa  Đại học  x  Toán

Tác giả: TVT

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86