CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ hai, 12/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 325

Tình hình đội ngũ năm học 2018 - 2019

- Tổ có 5 giáo viên. (trong đó: 5 nam, 00 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

 Ghi chú

1

ĐẶNG ANH HÀO

CỬ NHÂN ĐH

x

Tin học

 TTCM

2

TĂNG ĐỨC TUẤN

CỬ NHÂN ĐH

x

Tin học

 TPCM-TTCĐ

3

PHẠM VĂN THANH

CỬ NHÂN ĐH

x

Tin học

 

4

TRẦN ĐÌNH NAM

CỬ NHÂN ĐH

x

Tin học

 

5

NGÔ QUỐC ĐẠT

CỬ NHÂN ĐH

x

Tin học

 
Tác giả: TVT

86