CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ bảy, 8/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 479

Danh sách giáo viên Tổ Lịch sử

Tình hình đội ngũ năm học 2018 - 2019

- Tổ có 4 giáo viên

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên môn

Ghi chú

1

Lê Thị Hải Vân

Cử nhân

X

Lịch Sử

TTCM

2

Hoàng Thị Phúc

Cử nhân

X

Lịch Sử

 

3

Trịnh Thị Hoãn

Cử nhân

X

Lịch Sử

TTCĐ

4

Đặng Thị Mỹ Lưu

Cử nhân

X

Lịch Sử

 

 

 

 

Tác giả: Admin

86