CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thứ ba, 16/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 76

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN TRƯỜNG

Thực hiện theo Quyết định 51/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Chuyển trường : được thực hiện khi

a. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường .

2. Hồ sơ, các bước thực hiện:

- Làm đơn xin chuyển trường, có chữ ký tiếp nhận của trường chuyển đến.

- Đến trường chuyển đi, nếu nhà trường cho đi, trường có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh (kèm Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp)

Nhập học tại trường đến.

Tác giả: Admin

86