Thứ / NgàyLãnh đạoNội dungGiờ làm việcĐịa điểm
Thứ 2 - Ngày 13/8BGH Tiếp nhận GV mới về nhận nhiệm sở 08g0 P.BGH
HT Họp TK 08 Htr Thành phố
Th.Thoa tiết tục PCGD, làm TKB
Thứ 3 - Ngày 14/8Bí thư CB Thi BTCB Giỏi Q8 08g TTBDCT Q8
HT Họp TK năm học 08g HTr thành phố
Thứ 6 - Ngày 17/8  Tập trung HS khối 11 và khối 12 07g00 PGV, Phòng học các lớp.

Danh sách lịch công tác đã đăng

163